Ogólnopolskie szkolenia online | Formularz zgłoszeniowy

Zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu live streaming dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii CE

Dnia:
Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za szkolenie 2200 PLN

Twoje informacje są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione. Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności RODO

 

Wiadomość zwrotna do Ciebie nie dotarła? Sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej. Jeśli nie znajdziesz tam naszej zwrotki, skontaktuj się z nami pod numerem 91 820 55 08